Формування медичної служби і медичні заклади цивільного захисту

До сил ЦЗ відносяться медичні формування і медичні заклади. Формування медичної служби ЦЗ пересувні (мобільні) сили служби, вони представлені:

- санітарними постами (масові формування для надання першої медичної допомоги);

- санітарними дружинами (масові формування для надання першої медичної допомоги);

- медичними бригадами постійної готовності першої черги (перша лікарська допомога на догоспітальному етапі), в тому числі бригадами ШМД;

- спеціалізованими бригадами постійної готовності другої черги (кваліфікована і спеціалізована медична допомога, бригади спеціалістів направляються в лікувальні заклади другого етапу медичної евакуації);

- пересувними протиепідемічними загонами (СЕС);

- спеціалізованими протиепідемічними бригадами (створюються на базі протичумних станцій і протичумних інститутів);

- інфекційним пересувним госпіталем (створюється на базі інфекційної лікарні);

- групами епідеміологічної розвідки (див. лекцію з теми № 8).

Формування медичної служби ЦЗ використовуються як у воєнний час, так і у мирний час в районах НС.

Санітарний пост (СП) створюється із складу співробітників підприємства, установи, навчального закладу. СП складається із 4 чоловік: начальника посту і 3 санітарних дружинниць. Призначення СП: надання першої медичної допомоги при травмах і захворюваннях, а також ураженим в осередках застосування ЗМУ і при НС, завантаження (розвантаження) уражених на транспорт, догляд за ними в лікарнях, проведення найпростіших санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів. СП має наступне оснащення: сумка санітара або аптечка, ноші санітарні, лямки медичні носильні, засоби індивідуального захисту, нарукавна пов’язка з емблемою Червоного Хреста. В осередку масового ураження особовий склад СП за годину роботи може надати першу медичну допомогу 10 ураженим (без розшуку і виносу), за 5 годин – 50 ураженим.

Санітарна дружина (СД) створюються на підприємствах, в установах, навчальних закладах із робочих, службовців, студентів. На підприємствах і в закладах СД створюються в кожній зміні. На великих підприємствах (установах, закладах) можуть створюватися загони санітарних дружин (ЗСД). Створення СД (ЗСД) і їх використання здійснюється за планами штабів ЦЗ.

СД призначена для розшуку і надання першої медичної допомоги в осередках масового ураження, участі в організації виносу і вивозу уражених до місць завантаження їх на транспортні засоби, роботи в інших формуваннях ЦЗ і медичної служби ЦО (МСЦО), роботи в медичних закладах ЦЗ.Склад СД (див. рис. 4): всього - 24 чоловіки, в тому числі: командир, заступник з виховної роботи, зв’язний (він же завідуючий господарством), шофер, 5 ланок санітарних дружинниць по 4 чоловіка в ланці, один із яких є командиром ланки.

5 ланок санітарних дружинниць по 4 чоловіка в ланці

Рис. 4. Організація загону санітарних дружин (ЗСД)

За табелем оснащення СД передбачається: автобус чи вантажна машина, сумка санітара на кожну дружинницю, АІ, ІПП, ППІ, фільтрувальні протигази, ноші санітарні, фляги для води тощо.

СД можуть використовувати для роботи осередках ураження в складі зведених (рятувальних) загонів (команд), медичних формувань ЦЗ і лікувальних закладів. За годину роботи в осередку масового ураження одна СД може надати першу медичну допомогу 50 ураженим. При виникненні осередку бактеріологічного ураження за однією СД закріплюється 1500 чоловік населення для постійного спостереження. При роботі в лікарнях ЦЗ особовий склад СД в основному забезпечує догляд за ураженими і хворими.

До формувань ЦЗ (одночасно ДСМК) відносяться: медичні бригади постійної готовності першої черги (для надання першої лікарської допомоги на догоспітальному етапі), спеціалізовані бригади постійної готовності другої черги (для надання кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги бригади спеціалістів направляються в лікувальні заклади другого етапу медичної евакуації) – вказані формування та організація їх роботи будуть розглянуті докладніше в темах №№ 6, 7.

До закладів медичної служби ЦЗ (державного та територіального рівня) відносяться заклади та установи охорони здоров’я, які визначені директивними і нормативно-розпорядчими документами, які мають мобілізаційні завдання на розгортання в особливий період додаткових лікарняних ліжок, створення медичних формувань ЦЗ тощо. Це головні лікарні та медичні центри, багатопрофільні лікарні, профільовані лікарні (травматологічні, терапевтичні, інфекційні, психоневрологічні тощо). Крім того, до роботи в системі медичної служби ЦЗ залучаються СЕС, заклади служби крові (станції і відділення переливання крові) і заклади медичного постачання (склади, бази, аптеки).Усі формування і заклади медичної служби ЦЗ повинні бути оснащенні майном і технікою у відповідності до табелів оснащення.

Для проведення евакуаційних заходів в умовах НС на базі місцевих державних адміністрацій створюються евакуаційні комісії (евакооргани). Вони практично організують вивезення та виведення населення із районів можливого впливу вражаючих факторів чи наслідків НС (якщо виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю людини). Евакуація населення планується (згідно з Положенням про ЦО України) на випадок:

· загальної аварії на АЕС;

· всіх видів аварій з викидом СДОР, внаслідок яких виникає безпосередня загроза життю та заподіяння шкоди здоров’ю людей, що проживають у зоні можливого ураження;

· загрози катастрофічного затоплення місцевості;

· масових лісових і торф’яних пожеж, що загрожують населеним пунктам;

· землетрусів та інших геофізичних і гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками.

Для транспортного забезпечення евакуації населення в разі НС і відповідного рішення органів влади залучається у мирний час весь транспорт, що є на відповідній території, а у воєнний час – той, що не поставляється до ЗС України.


9572637749120578.html
9572717117057629.html
    PR.RU™