ІV. Основний етап.

Структура уроку

І. Організаційний етап…………………………………...…………………………………….1 хв

ІІ. Актуалізація опорних знань ……………………………………………………………….3 хв

ІІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів…………………………………2 хв

IV. Основний етап…………………………………………………………………………....25 хв

V. Закріплення матеріалу…………………………………………………………...13 хв

VІ. Домашнє завдання ………………………………………………………………..1 хв

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Привітання учнів, перевірка присутніх, відмітка в журналі відсутніх, приготування необхідного матеріалу.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Повторити знання учнів про кишковопорожнинних тварин.

1. Викидання жалкої клітини внаслідок подразнення становить:

а) умовний рефлекс; б) таксис; в) безумовний рефлекс; г) тропізм.

2. кишковопорожнинним притаманна симетрія:

а) двобічна; б) радіальна; в) відсутня.

3. Мезоглея – це:

а) зовнішній шар клітин; б) внутрішній шар клітин;

в) міжклітинна безструктурна речовина, що поділяє шари клітин;

г) порожнина тіла тварини.

4. Морські кишковопорожнинні представлені:

а) тільки поліпами; б) тільки медузам

в) поліпами і медузами.

5. У формуванні коралових рифів беруть участь:

а) актинії; б) мадрепорові корали; в) гідри; г) медузи; д) аурелії.

Завдання з вибором кількох правильних відповідей.

1. У зв'язку з рухомим способом життя поведінка медуз складніша, ніж поліпів. Позначте, з чим це пов'язане.

А) Зі статевим розмноженням; Б) складніша нервова система; В) зі способом живлення; Г) наявністю органів чуттів.

2. Позначте ознаки, якими актинії відрізняються від інших коралових поліпів.

А) Не мають скелета; Б) утворюють атоли; В) часто яскраво забарвлені; Г) здатні вступати у взаємовигідні відносини з іншими тваринами; Д) у циклі їх розвитку відбувається чергування поколінь,

Біля дошки два учні порівнюють:

1. Ознаки поліпів та медуз.

2. Ознаки ектодермального та ендодермального шарів.

IІІ. Мотивація навчальної і пізнавальної діяльності учнів.

Тип Плоскі черви об'єднує тварин, які ведуть різний спосіб життя. Пристосовуючись до умов життя, ці тварини були зму­шені змінювати зовнішній вигляд і тому не схожі одна на одну. Відмінності настільки великі, що тип поділено на класи. Клас Війчас­ті черви об'єднує вільноживучих чер­вів, тіло яких по­крите війками. Клас Сисуни об'єд­нує червів, які па­разитують у внут­рішніх органах лю­дини і тварин, а їх характерною озна­кою є наявність присосок як орга­нів прикріплення до тіла хазяїна. До класу Стьожкові належать черви, тіло яких склада­ється із члеників і нагадує стрічку.Проблемне за­питання - На основі яких ознак цих тварин об'єднали в тип Плоскі черви?

Сьогодні на уроці ми це і дізнаємось.

ІV. Основний етап.

Напишемо, тему нашого уроку: Тип Плоскі черви. Загальна характеристика, різноманітність плоских червів.

План уроку:

1. Систематичне положення та загальна характеристика типу Плоскі черви.

2. Особливості зовнішньої будови плоских червів.

3. Особливості внутрішньої будови плоских червів.

4. Класифікація типу Плоскі черви.

Розповідь вчителя.


9568503237573235.html
9568573749753416.html
    PR.RU™